Swarm Mind Meditatie-collectie

Grafisch Ontwerp door 178 aardige ontwerpers

Deze serie legt de wonderbaarlijke, hypnotiserende dans van zwermen vogels vast. In deze posters worden momenten bevroren in de tijd. Momenten van verwondering en vloeiende meditatie. De combinatie van deze wolkachtige vormen en poëtische teksten levert visuele gedichten op die iets zeggen over ons als mens. Deels een individu, met een ik, en deels een wij, als onderdeel van het collectief. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder de Een is er geen Ander.